Nästa prov hos Ahlberg den 23/9 kl 18:30

ROBOTIC ÖLERS MÅNADSBLAD

Aug 2011

Provning nr 196 : Framskjuten till 23:e september

Tema:  Absolut inget

Provresultat:

1

 

2

 

3

  4    
  5    

Bonusdryck:

 

Kommentarer:

Pga lågt deltagande, inställt för första gången i vår 18-åriga historia....

Ses hos Ahlberg i september istället

Webmaster
 

Närvarande:0st Pär Andersson  
Leif Hainsalo  
Jan-Erik Ahlberg  
Per Stjärnesund  
Alf Widlund  
Jens Svedberg  
Kjell Johansson
Håkan Olandersson
Sonny Ögren

Tidigare månadsblad

Turordning