Nästa prov hos Pälle fredag 24/8 kl.18.30

ROBOTIC ÖLERS MÅNADSBLAD

Juni 2007

Provning nr 151 den 29/6 var hos Ahlberg

Tema: Det som fanns

Provresultat:

1

Einbecker Mai-ur-bock 6,80

 

2 Bière Nouvelle 2007 6,75

 

3

Saison Dupont 5,76

 

4

Göta Kanal Brygd 5,56
5 Runöl Mörk 5,18

Bonusdryck:

?

Kommentarer:

Inte många som mindes nåt alls nu när sammanfattningen skrivs långt efteråt...
Det var utredningar om senaste händelserna , skogsinspektion, virkesbedömning,  kanske traktorn och mycket öl.
Ja, man får väl titta på bilderna eftersom inget annat material finns att tillgå...
Verkar som om det var en del gäster i diskussionerna på slutet hur som helst.

Hej hopp vi ses hos Pälle och lottar ny turordning!


/Webmaster

 

Närvarande:7st Pär Andersson X
Leif Hainsalo  
Jan-Erik Ahlberg X
L-G Karlsson X
Per Stjärnesund X
Alf Widlund  
Jens Svedberg X
K-G Hägglund X
Kjell Johansson
Håkan Olandersson X

Tidigare månadsblad

Turordning