Nästa prov är hos Ahlberg den 29 oktober kl 18:30

ROBOTIC ÖLERS MÅNADSBLAD

September 2004

Provning nr 120 den 24/9 var hos Pälle

Tema: Mycket mörkt

Provresultat:

1

Lion Stout 7,28

 

2

Samuel Adams Octoberfest 2004 7,18

 

3

Bryggmästarens Oktoberfestöl 2004 7,03

 

4

Zubr Classic 6,35

 

5

Guinness Canned Draught 5,58

Bonusdryck:

???

Kommentarer:

Som frånvarande på provningen kan jag bara reflektera över resultatet:

Guinness kom sist (Grabbar, drack ni råmäsk innan?)
Stout från Sri Lanka, hmm ja tydligen funkar det också.
Det var jämnt mellan ölen, spridning på endast 1,7 poäng
Det mest anmärkningsvärda är ändå att Affe klämt till på en 4,6-poängare för Guinness!!!! Det fanns inte ens på kartan för några år sedan, inklusive artighetspoäng för värden. Vi "mörka" grabbar applåderar!

Troligen snackades det skit som vanligt i god anda, får man anta.

Vi får se om några bilder droppar in på redaktionen framöver, i så fall publiceras de omedelbart!

Tillsvidare finns en bild som mina barn tyckte passade på vår hemsida. Var det så här allt började..?

2004-09-28 Bilder har inkommit, se nedan
Gubbs
Värden fixar i köket
Halvfulla
Nackskott
Fin svarv
Dalmasen visar runt
Ölen

 

/Webmaster

 

Närvarande:6st Pär Andersson X
Leif Hainsalo  
Jan-Erik Ahlberg  
L-G Karlsson  
Per Stjärnesund X
Alf Widlund X
Jens Svedberg X
K-G Hägglund X
Göran Asplund
Håkan Olandersson X

Tidigare månadsblad

Turordning