ROBOTIC ÖLERS MÅNADSBLAD

April 2000

Provning nr 72 den 28/4 var hos: Stjärnan

Tema: Blev sprucket igen

Provresultat:

1 Steenbrugge triple blond 6,89
2 Becket's gold 6,82
3 Liefmans goudenband 5,93
4 Carlsberg elephant 5,48
5 San Miguel 5,05

 

Kommentarer:

Mycket trevlig provning med blandad öl. Otroligt nog vann en pilsner (Brooklyn pilsner) och en engelsk ale kom sist! Brooklyn kom ända in på 19 plats på vår topplista. Gissningarna gick bra, en spik av Leffe!

 

Närvarande:006ST   Pär Andersson
Leif Hainsalo X
Jan-Erik Ahlberg X
L-G Karlsson X
Per Stjärnesund X
Alf Widlund
Jens Svedberg
K-G Hägglund X
Göran Asplund
Håkan Olandersson  X