ROBOTIC ÖLERS MÅNADSBLAD

Mars 2000

Provning nr 71 den 31/3 var hos: Ahlberg

Tema: Diverse

Provresultat:

1 Brooklyn pilsner 7,28
2 Svart 6,91
3 Kingfisher 5,64
4 Moosehead 5,4
5 Bombardier 4,81

 

Kommentarer:

Mycket trevlig provning med blandad öl. Otroligt nog vann en pilsner (Brooklyn pilsner) och en engelsk ale kom sist! Brooklyn kom ända in på 19 plats på vår topplista. Gissningarna gick bra, en spik av Leffe!

 

Närvarande:008ST   Pär Andersson X
Leif Hainsalo X
Jan-Erik Ahlberg X
L-G Karlsson X
Per Stjärnesund
Alf Widlund X
Jens Svedberg X
K-G Hägglund X
Göran Asplund
Håkan Olandersson  X